Home

Mis võib takistada e-kaubanduse ettevõtte arengut?

07. February 2024

Vaatamata e-kaubanduse kiirele kasvule jälgivad ligi pooled ehk 42% Läti ettevõtjatest müüki ja muid äriliselt olulisi näitajaid vaid korra kuus või isegi harvem, mistõttu nad ei suuda teha operatiivseid äriotsuseid.

Läti ärimehed vaatavad tulemusnäitajaid sageli vaid kord kuus – see puudutab ligi kolmandikku ehk 28% vastanutest, samas kui 14% ärimeestest vaatab andmeid harvem kui kord kuus, enamasti puudutab see ehitus-, kinnisvara-, IKT- ja haridussektorit. 

Ettevõtjate küsitluse tulemuste põhjal vaatab 13% Läti ettevõtjatest igapäevaselt oma ettevõtte peamisi mõõdikuid. Võrdluseks – näiteks Leedu ettevõtted jälgivad andmeid aktiivsemalt peaaegu kõigis kategooriates. Läti ettevõtete juhtidest jälgib iga päev äriandmeid vaid 12%, samas kui Leedus peaaegu kaks korda rohkem – seda teeb iga viies ärijuht.

E-kaubanduse mahud kasvavad kiiremini kui ettevõtjate harjumus jälgida müügitulemusi ja nende võime tulemustele kiiresti reageerida. Eksperdid ennustavad, et e-kaubanduse ärimahud jõuavad orgaaniliselt pandeemia ajal saavutatud tasemele aastaks 2026. Seetõttu peavad ka ettevõtjad tõestama, et suudavad sellise kiire arengutsükliga kohaneda ja tulla edukalt toime suurimate väljakutsetega, millega nad silmitsi seisavad, näiteks sobivate makseviiside pakkumine, tõhususe mõõtmine ja pidevalt kasvava andmemahu analüüsimine.

Ettevõtte sidusandmete regulaarne ja aktiivne jälgimine on üks võtmetegureid, et ettevõtja saaks oma tegevust analüüsida ja vajadusel kohandada. Iga ost on osa äriandmetest, mis aitab oskusliku käsitlemise korral ettevõtjal tuvastada võimalusi või riske, näiteks millal on kõige aktiivsemad ostuhetked ning millised on klientide lemmikud maksekanalid.

Neid andmeid regulaarselt jälgides saavad ettevõtjad kiiresti teha olulisi otsuseid, näiteks optimeerida tööaega, lisada maksevõimalusi ja tugevdada veebilehe funktsionaalsust. Lisaks peab ettevõtjal olema tänapäeval lihtne juurdepääs äriandmetele ja võimalus neid töödelda ükskõik kust üle kogu maailma, seega on eelkõige kättesaadavus ja läbipaistvus nutiseadmetes üks parameetreid, mida Citadele äriportaali kasutajad peavad oluliseks.

Läti ja Leedu ärimeeste seas viis digitaalsetesse ja e-kaubanduse vahenditesse investeerimise uuringu läbi Citadele pank koostöös turu-uuringute agentuuriga Norstat, küsitledes augusti jooksul 510 ettevõtet igas riigis.

Lähemalt Citadele pangast

Citadele missioon on moderniseerida pangandussektorit ning pakkuda klientidele ja ettevõtetele kogu Baltikumis aina rohkem võimalusi.

Lisaks klassikalistele pangateenustele pakub Citadele oma klientidele teenust, mis põhineb uusima põlvkonna finantstehnoloogiatel: alustades kaasaegsest rakendusest, viipe- ja välkmaksetest ning lõpuks, olles esimene Baltikumis, pakkudes võimalust avada konto selfie abil, maksta sõrmuse ja mobiilinumbritega.

Citadele on varade poolest suuruselt teine pank Lätis. Citadele gruppi juhitakse Lätist. Selle tütarettevõtted ja filiaalid tegutsevad Lätis, Leedus ja Eestis.


Internet Explorer ei toeta seda veebisaiti täielikult!